همه نوشته ها با برچسب

چه زمانی نسبت فالوور/فالوئر مهم است؟

دنبال کننده در اینستاگرام یعنی چه ؟

فالوور یا دنبال کننده در اینستاگرام یعنی چه ؟

فالوور یا دنبال کننده در اینستاگرام یعنی چه ؟ دنبال کننده در اینستاگرام یعنی چه ؟ آمار اینستاگرام شما در نمایه شما ظاهر می شود، اما بسیاری از کاربران تعداد فالوورها ، لیست فالوورها و نحوه تفسیر این دو عدد…

ادامه مطلب